O projekcie

„Mapa Obrzędowa Górnego Śląska” to dwuletnie badanie etnograficzne zrealizowane przez Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego. Projekt został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Badanie i prace dokumentacyjne prowadzone były na terenie województwa śląskiego i opolskiego i dotyczyły żywych do dziś zwyczajów i obrzędów dorocznych. Celem badań było ukazanie skali zmian, jakie zaszły na historycznej ziemi górnośląskiej na przestrzeni ostatnich lat oraz pokazanie motywacji przyświecającej społecznościom pielęgnującym lokalne tradycje.

W ramach projektu wykonano rozbudowaną dokumentację fotograficzną poświęconą obrzędowości górnośląskiej. Szczególną uwagę skupiono na 5 zwyczajach: Bożym Ciele (dywanach kwietnych), procesjach agrarnych (pieszych, konnych, w intencji), Klekotaniu, Wodzeniu niedźwiedzia i Mikołajach. W kilkudziesięciu wybranych miejscowościach, w których te zwyczaje są praktykowane przeprowadzono badania kwestionariuszowe z dawnymi i obecnymi członkami grup obrzędowych. W efekcie powstała między innymi niniejsza strona internetowa, która docelowo ma się stać repozytorium wiedzy o obrzędowości górnośląskiej.


Projekt kontynuowany był w 2019 roku jako Mapa Obrzędowa Górnego Śląska #2. Obecnie trwa bieżące aktualizowanie treści zawartych na mapie.